Foto’s gemaakt door Tessy Hellemans kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op de website, blog en sociale media (Facebook, Instagram…). Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

De boeking van een huwelijksreportage bij Tessy Hellemans is definitief na het betalen van een voorschot en na het ondertekenen van een contract. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost. Indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt, kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.

Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald.

Een fotoreportage van Tessy Hellemans wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage koopt de klant het recht om de foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciĆ«le doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

Het geleverde aantal foto’s varieert naargelang de duur van de reportage en andere variabelen en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.